NOWOŚĆ

Komisja Europejska przesłała wczoraj tzw. uzasadnioną opinię, domagając się od Polski uzupełnienia ustawy o VAT o przepisy, które zgodnie z regulacjami unijnymi, będą prawidłowo określały miejsce opodatkowania VAT przy świadczeniu niektórych usług. Wezwała też do zmiany opodatkowania VAT marży przy usługach biur podróży. Jeśli Polska w ciągu dwóch miesięcy nie zastosuje się do zaleceń Komisji, może zostać pozwana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Miejsce świadczenia

Komisja zakwestionowała przepisy ustawy o VAT dotyczące usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki, dla których miejscem świadczenia jest miejsce ich faktycznego wykonania. Wskazano, że charakter tych przepisów ma węższy zakres niż przepisy unijne, gdyż pominięto odniesienie do tej kategorii: działalności podobnej lub pomocniczej.

Dodatkowo przy świadczeniu usług konsultantów, inżynierów, firm konsultingowych, prawników, księgowych, przetwarzania danych i dostarczania informacji Polska nie przetransponowała odpowiednio przepisów unijnych do ustawy o VAT. Błędnie zdefiniowane zostały niektóre kategorie usług (np. usługi firm konsultingowych i inżynierów) oraz pominięto kategorię: innych podobnych usług. Polska zdefiniowała kwestionowane kategorie usług zgodnie z krajową klasyfikacją statystyczną niestosowaną w żadnym innym państwie członkowskim.

Zmiany w ustawie o VAT

W przygotowanym przez rząd projekcie zmian do ustawy o VAT wszystkie te zalecenia Komisji zostały uwzględnione. Nie uwzględniono natomiast zastrzeżeń odnośnie niektórych przepisów dotyczących VAT dla biur podróży, gdzie podstawę opodatkowania stanowi marża.

Opodatkowanie marży

Polska rozszerza szczególną procedurę marży, której celem jest uproszczenie stosowania VAT w przypadku biur podróży sprzedających turystom pakiety turystyczne. Przepisy unijne natomiast stanowią, że procedura marży nie powinna mieć zastosowania do biur podróży sprzedających pakiety innym biurom podróży, które odsprzedają te usługi turystyczne klientom indywidualnym.