Polska rezydentka, która sprzedała nieruchomość w Wielkiej Brytanii zapłaci od uzyskanego dochodu daninę w kraju. Nie odliczy od niej też zagranicznego podatku, gdyż nie musiała go tam płacić – wynika z interpretacji łódzkiej Izby Skarbowej.

Podatniczka wyjechała w 2006 r. do pracy w Wielkiej Brytanii. Dwa lata później kupiła wraz z partnerem dom w Londynie. W 2012 r. mężczyzna zmarł i podatniczka została zgodnie z brytyjskim prawem właścicielką całej nieruchomości. Zdecydowała się jednak ją sprzedać w 2013 r., gdyż przebywała już wtedy od dwóch lat na stałe w Polsce. Postanowiła się jednak upewnić w Izbie Skarbowej, czy zapłaci daninę nad Wisłą od uzyskanych pieniędzy. We wniosku o interpretację poinformowała urzędników, że chociaż co do zasady sprzedaż brytyjskiej nieruchomości podlega podatkowi od zysków kapitałowych, to jej dom jako służący tylko do celów mieszkalnych był od niego zwolniony. Sądziła, że nie zapłaci także daniny w Polsce, mimo że nie minęło jeszcze pięć lat od końca 2008 r., w którym kupiła dom. Powołała się na art. 13 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 lit. a polsko-brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz. U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840). Wynika z nich, że co do zasady dochód ze sprzedaży brytyjskiej nieruchomości przez polskiego rezydenta podatkowego powinien podlegać podatkowi w Zjednoczonym Królestwie, a Polska powinna go zwolnić z daniny.

Nie zgodziła się z nią Izba Skarbowa. Wyjaśniła kobiecie, że dochód ze sprzedaży przez polskiego rezydenta domu w Londynie podlega tzw. metodzie proporcjonalnego odliczenia zapisanej w art. 22 ust. 2 lit. b polsko-brytyjskiej umowy. W związku z tym kobieta musi zapłacić podatek nad Wisłą od uzyskanych pieniędzy, ale będzie mogła od niego proporcjonalnie odliczyć daninę zapłaconą w Zjednoczonym Królestwie. Skoro tej jednak nie było to zapłaci 19 proc. podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości według reguł obowiązujących dla takich transakcji w 2008 r. Będzie mogła też skorzystać z obowiązującej wtedy ulgi meldunkowej dla osób zameldowanych w sprzedawanym domu przynajmniej przez rok przed jego sprzedażą. Będzie to jednak utrudnione z uwagi na brak obowiązku meldunkowego w Wielkiej Brytanii.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2014 r. nr IPTPB2/415-673/13-6/AKr