Przy rozliczeniach sprzedaży między grupą producentów rolnych (GPR) a jej członkami nie trzeba już będzie tworzyć dokumentacji cen transferowych. To samo ma dotyczyć grup producentów warzyw i owoców.
Zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Postulowali w tej sprawie zarówno producenci rolni, jak i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w piśmie nr DD7/063/79/KUS/RD-78322/13) – o czym pisaliśmy w lipcu ub.r.
Obecne wymogi dotyczące dokumentacji zniechęcają do tworzenia grup producenckich. Tymczasem celem ich działania nie jest osiąganie zysku, ale wspólne organizowanie sprzedaży. Grupa oferująca kontrahentowi większą liczbę swoich produktów ma lepszą pozycję negocjacyjną niż pojedynczy rolnik. W praktyce zdarza się jednak, że organy kontroli kwestionują niskie marże stosowane przez grupy. Dlatego MF zgodziło się, by wyłączyć możliwość szacowania dochodu przez organy podatkowe, gdy rolnik będzie sprzedawał produkty grupie lub grupa będzie sprzedawała rolnikowi środki produkcji.
W pozostałych sytuacjach nadal będzie możliwe szacowanie, co oznacza, że organ będzie miał prawo badania, czy grupa nie zaniża swojego przychodu do opodatkowania i czy tworzy dokumentację cen transferowych. Ministerstwo Finansów nie przystało na postulat grup producenckich, by całkowicie zwolnić je z obowiązku dokumentacyjnego.
Według Radosława Piekarza, doradcy podatkowego, partnera w firmie A&RT Rynkowska, Kosieradzki, możliwość szacowania dochodu będzie dotyczyć m.in. sytuacji, gdy członek grupy zawrze z nią transakcje pożyczkowe lub polegające na najmie, dzierżawie, a nawet sprzedaży nieruchomości. Przykładowo organ nadal będzie mógł zbadać, czy odsetki od pożyczki zaciągniętej przez grupę u rolnika, są naliczane w odpowiedniej (rynkowej) wysokości. Tym samym sprawdzi, czy nie zostały zawyżone koszty uzyskania przychodu, a zaniżony przychód do opodatkowania.
Radosław Piekarz podkreśla, że zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego nie będzie działało wstecz. To oznacza, że grupy będą zobowiązane do posiadania dokumentacji za okres przed 1 stycznia 2015 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów