Wspólnik, który występując ze spółki osobowej, otrzyma od niej udziały w innym przedsiębiorstwie, a następnie sprzeda je, może odliczyć kwotę poniesioną wcześniej przez spółkę na nabycie tych udziałów. Potwierdził to Wojewódzki Sad Administracyjny w Łodzi.
Przeszkodą do zaliczenia takich wydatków do kosztów nie jest to, iż poniosła je spółka, a nie bezpośrednio sam wspólnik.
Wyrok dotyczy podatnika, który planuje wystąpienie ze spółki jawnej. Jako wynagrodzenie miałby otrzymać udziały w spółce z o.o., nabyte wcześniej lub objęte w zamian za wkład niepieniężny przez spółkę jawną. Podatnik chciałby następnie je sprzedać. Spytał więc izbę skarbową, jak w takiej sytuacji ma obliczyć koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży.