Odszkodowanie dla podatnika za każdą decyzję urzędników niezgodną z prawem, wprowadzenie karty rzetelnego podatnika i ujednolicenie definicji działalności gospodarczej. To niektóre z propozycji Ministerstwa Gospodarki, jakie znalazły się w przygotowanym przez nie dokumencie.
Na razie nie został on jeszcze przesłany do uzgodnień międzyresortowych, ma charakter wewnętrzny. Z pewnością będzie musiało ustosunkować się do niego Ministerstwo Finansów, bo to ono formalnie odpowiada za politykę fiskalną w naszym kraju. Na razie, zapytany przez DGP, resort finansów zapewnił, że jest otwarty na wszelkie propozycje, „które zmierzają do kodyfikacji prawa podatkowego”.

Zmiany pomogą przedsiębiorcom