Orzeczenie
Nagrody przyznawane na podstawie uchwały gminy za wysokie wyniki sportowe nie są zwolnione z podatku dochodowego, niezależnie od wysokości wypłaconej kwoty – orzekł NSA.
Reklama
O interpretację w tej sprawie wystąpił prezydent Gliwic. Wyjaśnił, że na podstawie uchwały rady miejskiej będzie przyznawał nagrody zawodnikom oraz trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe (np. za miejsca na podium mistrzostw świata lub Polski), a także innym osobom za ich wyniki w działalności sportowej. Decyzję w tej sprawie podejmie na podstawie opinii swojego zastępcy, wydziału urzędu zajmującego się sprawami sportu oraz rady sportu miasta.
Pytanie dotyczyło tego, czy przekazane nagrody będą zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z daniny wygrane do 760 zł m.in. w konkursach z dziedziny sportu.
Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła jednak, że skoro miasto nie organizuje konkursu, a jedynie przyznaje nagrody za udział we wcześniejszych konkursach, to nagrody będą w całości opodatkowane. Wyjaśniła, że zawodnicy i trenerzy otrzymują przychód z działalności wykonywanej osobiście (opodatkowanej według skali), a gmina musi pobrać zaliczkę na podatek i wystawić PIT-11. Jeśli natomiast nagradzane są inne osoby, to jest to przychód z innych źródeł. Gmina musi wówczas wystawić PIT-8C, bez obowiązku pobrania zaliczki.
Prawidłowość tej interpretacji potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oraz NSA. Sędzia Sławomir Presnarowicz wyjaśnił, że w przepisach podatkowych nie ma wprawdzie definicji konkursu, ale według słownika języka polskiego cechuje go element rywalizacji i współzawodnictwa. W tej sprawie tak nie było.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12.