Spółka ma zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, w którym produkuje m.in. piwo. Taka działalność wymaga częstego uzyskiwania zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami. Firma spytała izbę skarbową, czy może uzyskać taki dokument w sytuacji, gdy spiera się z fiskusem o wysokość daniny i gdy organy odwoławcze nie rozstrzygnęły jeszcze, kto ma rację, a także czy prawidłowa jest kwota wskazana w deklaracji.
Izba skarbowa odmówiła odpowiedzi. Uznała, że nie ma prawa ocenić w interpretacji stanowiska firmy, która pyta o przepisy proceduralne.
Spór trafił do łódzkiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zgodził się z fiskusem. Przypomniał, że przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być tylko takie stany faktyczne, których rozstrzygnięcie ma wpływ na powstanie u pytającego obowiązku bądź zobowiązania podatkowego. Izba nie może odpowiedzieć na pytanie dotyczące procedury, gdyż w ten sposób oceni – w zamian za organ podatkowy – czy spółka powinna otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami – wyjaśnił sąd. Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 16 stycznia 2014 r., sygn. akt III SA/Łd 924/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia