Obowiązek podatkowy w robotach budowlanych powstaje w dniu wystawienia faktury, ale nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania. Chodzi o dzień wpisu w dzienniku budowy – wyjaśniła bydgoska izba skarbowa.
Izba dodała, że 30-dniowego terminu nie wyznacza moment zatwierdzenia prac przez kontrahenta, wynikający z umowy o roboty budowlane.
Chodziło o spółkę, która wygrała przetarg na zaprojektowanie gminnej infrastruktury wodociągowej. Prace wykonywała etapami. Po zakończeniu każdego z nich kompletowała dokumentację i przesyłała ją inżynierowi kontraktu wraz z wnioskiem o wystawienie przejściowego świadectwa płatności. Z umowy wynikało, że inżynier ma 28 dni na sprawdzenie dokumentów i jeśli nie stwierdzi uchybień, przekazuje spółce świadectwo płatności.
Spółka spytała izbę skarbową, w którym momencie powinna rozliczyć się z fiskusem. Uważała, że wykonanie usługi wyznacza dzień, w którym otrzyma przejściowe świadectwo płatności.
Izba skarbowa była innego zdania. Stwierdziła, że dniem wykonania usługi budowlanej będzie moment jej faktycznego zakończenia, czyli np. dzień wpisu w dzienniku budowy. Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób strony umówią się co do wystawiania i otrzymywania dodatkowej dokumentacji – uznała izba. W związku z tym obowiązek podatkowy powstanie, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT, w momencie wystawienia faktury dokumentującej wykonanie prac bądź po 30 dniach od wykonania usługi – podsumowała izba.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 maja 2014 r., nr ITPP1/443-193/14/MN