Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników CIT.
Zgodnie z nim od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. resort rezygnuje z daniny od dotacji udzielonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny krajowym bankom oraz spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym. Takie rozwiązanie wynika z wejścia w życie przepisów, które regulują procesy restrukturyzacyjne SKOK, a zawartych w ustawie zmieniającej z 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 613). Pozwalają one na przejęcie kasy znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej przez inną SKOK, a gdyby nie było takiej możliwości –przez bank. Decyzję o takim przejęciu podejmuje każdorazowo Komisja Nadzoru Finansowego. Pomocą dla kas i banków, które zdecydują się na przejęcie SKOK, ma być dotacja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, która bez wydania rozporządzenia podlegałaby CIT jak inne dochody tych podmiotów. Zaniechanie poboru podatku, do którego minister finansów ma prawo na podstawie art. 22 par. 1 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), ma zachęcić zarówno SKOK, jak i banki do uczestnictwa w procesach restrukturyzacyjnych i zmniejszyć ich koszt.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji