Pomnik ma być sfinansowany za pieniądze z dotacji budżetowej, a ta jest wolna od podatku dochodowego.
Uniwersytet chciał upamiętnić swojego byłego rektora – zasłużonego ekonomistę, senatora, członka Papieskiej Akademii Nauk Społecznych – poprzez postawienie obelisku. Uczelnia postanowiła sfinansować go z dotacji budżetowej otrzymywanej na działalność zgodnie z art. 94 prawa o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej władze uniwersytetu zapytały, czy mogą zaliczyć wydatki na pomnik do kosztów podatkowych w CIT. Ich zdaniem nie było przeszkód, aby pomniejszyć w ten sposób dochód do opodatkowania. Twierdziły, że tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 16 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), który określa, co nie może być kosztem podatkowym.
Nie zgodziła się z tym Izba Skarbowa w Poznaniu. Przypomniała, że pomnik ma być sfinansowany za pieniądze z dotacji budżetowej, a ta jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT. Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy kosztami uzyskania przychodu nie mogą być wydatki sfinansowane m.in. z dotacji budżetowych.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 listopada 2013 r., nr ILPB3/423-392/13-5/EK