Gość radiowej Trójki zaznaczył, że trzeba to robić stopniowo, stworzyć odpowiedni system, w porozumieniu z rolnikami. Najpierw zostanie wprowadzony podatek dochodowy, potem uzależniona od niego składka na NFZ i ewentualnie dopracowanie systemu KRUS na podstawie dochodu osiągniętego w gospodarstwie. "Tych zmian nie unikniemy" - oświadczył minister.

Stanisław Kalemba mówił, że polskie prawo w tym zakresie jest wzorowane na przepisach, obowiązujących w innych krajach, na przykład we Francji. Zwrócił uwagę, że obecnie rolnicy płacą podatek rolny od każdego hektara i często jest on wyższy, niż podatek dochodowy. Stanisław Kalemba mówił, że w krajach Europy zachodniej wprowadzanie podatku dochodowego od działalności rolnej również nie odbywało się od razu, lecz trwało kilka lat. 

Założenia projektu ustawy w tej sprawie minister finansów przedstawił w lipcu tego roku.