• TERMIN ZAPŁATY. Dziś przypada termin zapłaty składki członkowskiej w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. W związku ze zmianą banku KIDP podała nowe (tymczasowe) numery kont bankowych: numer konta do wpłat OC: 92 1140 1124 0000 4004 3000 1009, numer konta do wpłat składek członkowskich: 22 1140 1124 0000 4004 3000 1008, konto do wpłat za wpisy i przekształcenia: 65 1140 1124 0000 4004 3000 1010.
  • SKŁADKA WYŁĄCZONA Z KOSZTÓW. Bank, który był członkiem międzynarodowej organizacji płatniczej (wydającej karty płatnicze) na podstawie umowy z innymi polskimi bankami płacił składki na fundusz marketingowy tej organizacji. Uważał, że wydatek ten można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. WSA w Warszawie, tak jak organy podatkowe, uznał, że nie można zaliczyć takiego wydatku do kosztów, ponieważ wydatek na fundusz marketingowy miał charakter składki, a te nie mogą być zaliczone do kosztów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o CIT.

Sygn. akt III SA/Wa 4293/06

KONFERENCJA DOTYCZĄCA BUDOWNICTWA. Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa organizuje konferencję prasową - Zamiast 3 milionów mieszkań wzrost do 22 proc. VAT na mieszkania. Jeżeli Sejm w tej kadencji nie uchwali zmian dotyczących VAT w budownictwie mieszkaniowym, od 1 stycznia budowa, remonty i sprzedaż mieszkań będą obciążane stawką 22 proc. Skutki - wzrost cen i pogorszenie warunków inwestowania w tym sektorze. Konferencja odbędzie się dziś o godz. 12.00 w siedzibie PKPP Lewiatan w Warszawie, ul. Klonowa 6.

Więcej www.prywatni.pl

PRACA DLA AUDYTORA Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Wydziale ds. Koordynacji Audytów Zleconych Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego. Dokumenty w tej sprawie można przesyłać do 22 sierpnia na adres MF: Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa z dopiskiem: Oferta pracy - 2007/15/03/KF.

Więcej www.mf.gov.pl

SKŁADANIe DEKLARACJI VAT. 27 sierpnia (ustawowy termin 25 przypada w sobotę) mija termin składania deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-12.

Więcej www.mf.gov.pl

PLANY PRACY DORADCÓW PODATKOWYCH. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła plan pracy Komisji KRDP do spraw stosunków międzynarodowych na obecny rok. Komisja ma odpowiadać m.in. za współpracę z Europejską Konfederacją Podatkową z organizacjami doradców w Niemczech i w Czechach.

Więcej www.kidp.pl

AKTUALIZACJA NIP. W związku z akcją wymiany dowodów osobistych Izba Skarbowa w Szczecinie przypomina o konieczności aktualizowania swoich danych. Podatnicy PIT nieprowadzący działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania nowego dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty. Wypełniają w tym celu formularz NIP-3.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl