Komisja Europejska mówi „stop” oszustwom podatkowym i proponuje zmiany w prawie. Unijne przepisy, które miały służyć ograniczeniu podwójnego opodatkowania międzynarodowych firm, są używane przez niektóre z nich do unikania podatków. Zdaniem Brukseli, konieczne są poprawki.

Dzisiejsza propozycja dotyczy unijnej dyrektywy o opodatkowaniu spółek dominujących i zależnych. „Chcemy dostosować nasze prawo do realiów rynkowych i ograniczyć sposoby na unikanie opodatkowania” - powiedział unijny komisarz ds. podatków Algirdas Szemeta. Chodzi między innymi o ograniczenie wykorzystywania tzw. pożyczek hybrydowych. Z uwagi na różnice w systemach podatkowych poszczególnych państw niektóre firmy korzystają z takich transakcji do optymalizacji podatkowej.

Bruksela chce także zobowiązać kraje członkowskie do wprowadzenia wspólnej klauzuli pozwalającej na walkę z nadużyciami w sieciach spółek zależnych, tworzonych po to, by unikać opodatkowania. „Dzięki naszej propozycji zapewnimy sprawiedliwe dochody do krajowych budżetów, uczciwe zasady konkurencji i opodatkowania w Europie” - podkreślił komisarz Szemeta.

Komisja Europejska liczy na to, że zmiany w dyrektywie zostaną wprowadzone przez państwa członkowskie do końca przyszłego roku.