Zdaniem posłów, tempo, w jakim rozwija się rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, zmusza do podjęcia działań, które ułatwią ściganie uchylających się od płacenia podatków. Dotyczy to szczególnie posiadających konta i dochody w kilku krajach. Poseł Sławomir Nitra uważa, że w dobie kryzysu, gdy obywatele stają w obliczu podniesienia podatków, konieczne jest uszczelnienie systemu. Straty wynikające z nieściągnięcia należności szacuje się w Unii na 1 bilion euro rocznie.

Już od przyszłego roku państwa będą zobowiązane automatycznie informować o wysokości dochodów, ubezpieczeń na życie, świadczeniach emerytalnych oraz dochodach z posiadania nieruchomości. W kolejnym roku obowiązkowe informacje obejmą dywidendy, zyski z kapitału oraz dochody z rachunków bankowych.

Po wejściu w życie przepisów Europa będzie - zdaniem posłów - miała najbardziej wszechstronny system wymiany informacji bankowej na świecie.