Wiele firm planuje obecnie wydatki na prezenty świąteczne dla zatrudnionych. Zamiast bonów lub tradycyjnej gotówki pracodawcy mogą podarować pracownikom karty przedpłacone, doładowując je dowolną kwotą
Obdarowane osoby mogą płacić takimi kartami w Polsce, za granicą i w internecie – wszędzie tam, gdzie są akceptowane karty płatnicze. Mogą też kontrolować wydatki dzięki możliwości sprawdzania salda karty przez telefon, w internecie, na smartfonie lub w bankomatach. Karty mogą też zostać przekazane dzieciom pracowników, co może być alternatywą dla tradycyjnych paczek przygotowanych przez zakłady pracy np. z okazji mikołajek.

Zwolnienie z PIT

Firma, która zdecyduje się na tę formę świadczenia, nie będzie musiała rozliczać od takiego podarunku PIT za pracowników, ponieważ w tym przypadku w grę wchodzi zwolnienie podatkowe od tego typu przysporzenia majątkowego. Firma nie będzie musiała odprowadzać od tej części wynagrodzenia pracownika zaliczki na PIT, jeśli wartość kart jest sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) i nie przekracza 380 zł w roku kalendarzowym. Ponadto wartość zasilenia kart finansowana z ZFŚS nie spowoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS danego pracownika.

Rozliczenie w kosztach

Gdy firma zdecyduje się na zakup kart przedpłaconych ze środków ZFŚS, musi pamiętać o tym, że przepisy podatkowe nie pozwalają uwzględniać w kosztach wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). Wynika to z tego, że kosztem jest już odpis dokonany na konto funduszu. Oznacza to, że wydatek na karty sfinansowany z tego odpisu kosztem już nie będzie. W przypadku jednak gdy pracodawca zdecyduje się zapłacić za karty nie z funduszu socjalnego, ale ze środków obrotowych firmy będzie mógł odliczyć poniesione wydatki od bieżących przychodów.
Pracodawcy, decydując się na karty przedpłacone dla pracowników w ramach świątecznych prezentów, powinni sprawdzić zapisy regulaminu ZFŚS. Jeśli nie przewidziano w nim możliwości udzielania pomocy socjalnej w postaci np. kart przedpłaconych, to aby pracownicy mogli ją uzyskać w takiej właśnie formie,wystarczy przygotować aneks.

Anna Derlacka, CFO w Edenred Polska Sp. z o.o.

Związana ze spółką EDENRED od 2012 roku na stanowisku CFO. W latach 2005-2009 zdobywała doświadczenie w KPMG, uczestnicząc m.in. w projektach IPO, badaniu sprawozdań finansowych spółek giełdowych i grup kapitałowych. Kolejne trzy lata to współpraca z Centrum Development and Investments, wchodzącej w skład Grupy Eastribge, gdzie odpowiadała za sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Aplikant na Biegłego Rewidenta.

Jest absolwentem wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Anna Kowalczyk

DGP przypomina
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika pieniężnych i rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku 380 zł. Zwolnienie nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towar lub usługi. Warunków uprawniających do zastosowania ulgi nie spełniają bony podarunkowe uprawniające do ich wymiany w sklepach, ponieważ nie są ani powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym, ani też świadczeniem o charakterze rzeczowym. Karty przedpłacone są zaś formą świadczenia pieniężnego uprawniającego do ulgi w PIT.
PARTNER CYKLU