Rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu (RPO/753299/13/V/620 RZ) do prezydenta Bronisława Komorowskiego poprosił o rozważenie powołania przy jego kancelarii Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego. Miałaby ona pomóc przeprowadzić kompleksową i systemową reformę polskich podatków.
W tym roku RPO wielokrotnie (m.in. w pismach z 3 czerwca – nr RPO-735419-V/13/ST i z 2 sierpnia – nr RPO/745219/13/V/620 RZ) zwracał się do ministra finansów o podjęcie działań legislacyjnych, zmierzających do uproszczenia systemu podatkowego. Jednak szef resortu nie zgadzał się z zarzutami rzecznika. Wskazywał (w odpowiedzi na pismo z 3 czerwca), że skomplikowanie prawa podatkowego jest nieodłączną cechą każdego takiego systemu, nie tylko polskiego. Zaznaczał też, że nasza administracja rozwinęła wiele form kontaktów z podatnikami, które mają pomóc w wyjaśnianiu wątpliwości. Kluczowe znaczenie mają tu interpretacje indywidualne, Krajowa Informacja Podatkowa i wydawane przez resort broszury informacyjne.
Jednak RPO w wystąpieniu do prezydenta podkreślił, że analiza wpływających do niego skarg, a także wypowiedzi przedstawicieli Komisji Finansów Publicznych, doktryny prawa podatkowego i praktyków prowadzi do wniosku, że zmiany są niezbędne. Przepisy podatkowe na skutek częstych, punktowych nowelizacji są mało przejrzyste.