Usługi, które polegają na dorabianiu kluczy do drzwi, są opodatkowane według 22-proc. stawki VAT. Należy pamiętać, że przedsiębiorca, który traci zwolnienie z VAT, staje się czynnym podatnikiem tego podatku i powinien złożyć odpowiednie zawiadomienie na druku VAT-R do naczelnika urzędu skarbowego. Innym obowiązkiem jest doliczanie VAT według obowiązującej stawki do wykonywanych usług.

Dla celów VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług dorabianie kluczy zawiera się w grupie: usługi w zakresie napraw artykułów użytku osobistego oraz domowego (PKWiU 52.7). Do tej grupy należą z kolei usługi ekspresowe (między innymi dorabianie kluczy) o symbolu PKWiU 52.74.13-00.40.

Generalnie stawka VAT wynosi 22 proc., chyba że usługi lub towary są objęte niższą stawką wynikającą z ustawy o VAT lub rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Minister finansów, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając: specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług, przebieg realizacji budżetu państwa, przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Jednak w stosunku do usług dorabiania kluczy o symbolu PKWiU 52.74.13-00.40 stawka nie została obniżona ani w ustawie o VAT, ani w rozporządzeniu. Co prawda, z grupy usług w zakresie napraw artykułów użytku osobistego oraz domowego (PKWiU 52.7) została obniżona stawka VAT, ale tylko na niektóre usługi. Do tych usług z obniżonym podatkiem nie zalicza się dorabiania kluczy, czyli w tym przypadku należy zastosować opodatkowanie 22-proc. VAT.

22 proc.

Usługi w zakresie napraw ekspresowych

Świadczenie usług w zakresie dorabiania kluczy objęte jest 22-proc. stawką VAT

(SVB)