W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20788/13) resort finansów informuje, że naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego 1 proc. PIT na podstawie wniosku podatnika.
Za taki uważa się wskazanie – po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie złożonej w ciągu miesiąca od upływu ustawowego terminu rozliczenia podatku – jednej z OPP przez podanie jej numeru KRS.
Kiedy organ podatkowy odstąpi od przekazania części podatku? Gdy podatnik wskaże organizację pożytku publicznego w: zeznaniu złożonym po upływie ustawowego terminu do jego złożenia, korekcie nieterminowo złożonego zeznania podatkowego korekcie złożonej po upływie miesiąca od terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego.
W każdym z tych przypadków odmowa przekazania kwoty 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego jest uzasadniona prawnie.
Jeżeli natomiast wniosek został prawidłowo zawarty w deklaracji złożonej o czasie (tj. do 31 stycznia następnego roku w przypadku PIT-28 lub 30 kwietnia w przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39), a następnie już po upływie miesiąca od ustawowej daty złożenia zeznania podatnik je poprawił, naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1 proc. W takim przypadku kieruje się wnioskiem zawartym w terminowo złożonym zeznaniu podatkowym, gdyż spełnia on ustawowe warunki jego realizacji.