W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20788/13) resort finansów informuje, że naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego 1 proc. PIT na podstawie wniosku podatnika.
Za taki uważa się wskazanie – po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie złożonej w ciągu miesiąca od upływu ustawowego terminu rozliczenia podatku – jednej z OPP przez podanie jej numeru KRS.
Kiedy organ podatkowy odstąpi od przekazania części podatku? Gdy podatnik wskaże organizację pożytku publicznego w: zeznaniu złożonym po upływie ustawowego terminu do jego złożenia, korekcie nieterminowo złożonego zeznania podatkowego korekcie złożonej po upływie miesiąca od terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego.