Drewniane wyroby do użytku domowego oraz drewniane narzędzia kuchenne nie korzystają z preferencji i są opodatkowane podstawową 22-proc. stawką VAT. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie wykonania przepisów ustawy nie przewidują zwolnienia ani obniżonej stawki na sprzedaż takich wyrobów, chociaż jest jeden wyjątek. Wyroby do użytku domowego drewniane określone zostały w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług symbolem 20.51.14-50.98. Do wyrobów tych klasyfikacja zalicza szatkownice, maselnice, deseczki do papieru toaletowego itp. Dla wyrobów drewnianych właściwe jest zastosowanie 22-stawki VAT. Oznacza to, że również szatkownice drewniane będą opodatkowane 22-proc. podatkiem od towarów i usług. Podobnie narzędzia kuchenne: łyżki, łyżeczki, widelce, szczypce drewniane (PKWiU 20.51.12-00.20) opodatkowane są według 22-proc. VAT.

Jednak trzeba pamiętać, że w jednym przypadku wyroby domowego użytku drewniane oraz przybory stołowe i kuchenne drewniane mogą skorzystać z preferencyjnej 7-proc. stawki. Dotyczy to sytuacji, gdy są one wytwarzane w ramach sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest krajowej komisji artystycznej i etnograficznej. Odnosi się to do wyrobów określonych w ustawie jako wyroby bednarskie (PKWiU 20.51.14-50.98) oraz formy drewniane użytkowe (PKWiU 20.51.12-00.20). Z 7-proc. preferencji skorzystają też elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane (PKWiU 20.51.14-50.91).

Inne drewniane wyroby do użytku domowego, np. pudełka (PKWiU 20.51.14-50.97), patyczki zapałczane (PKWiU 20.51.14-50.96), kasety drewniane do kartotek (PKWiU 20.51.14-50.94) są opodatkowane stawką VAT w wysokości 22 proc.

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl