Jeżeli osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, to obowiązana jest do jego zapłaty. Zasadę tę przewidziano w art. 108 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- Wprowadzono jednak możliwość wystawiania faktur korygujących. Można wystawić takie dokumenty m.in. w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury - wyjaśnił Gazecie Prawnej Krzysztof Słapczyński, prawnik z kancelarii BSO Prawo & Podatki - Bramorski Szermach Okorowska we Wrocławiu.

Bez doręczenia

W praktyce zdarza się, że podatnik wystawia fakturę, lecz nie zostaje ona doręczona odbiorcy z tego powodu, że nie doszło do zdarzenia gospodarczego mającego być podstawą do wystawienia faktury. Jak przypomniał Krzysztof Słapczyński, jeżeli faktura wystawiona dotyczy transakcji, która nie doszła do skutku (tzw. pusta faktura) i nie została ona wprowadzona do obrotu prawnego, a podatnik dysponuje dokumentami potwierdzającymi te fakty, nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej. Taka interpretacja zawarta jest w piśmie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 19 stycznia 2006 r., nr 1471/NUR1 /443-530/05/AP.

Skorygowanie podatku

Podatnik może też skorygować kwotę podatku należnego w miesiącu wykazania tej sprzedaży w deklaracji VAT-7 na podstawie posiadanej dokumentacji. W przeciwnym wypadku (brak dokumentacji lub doręczenia faktury odbiorcy) wystawienie faktury korygującej jest konieczne, gdyż zadziała sankcja zawarta w art. 108 ustawy o VAT i nastąpi konieczność zapłaty wskazanego w fakturze podatku.

Zatem powstanie obowiązku podatkowego nie zależy od dostarczenia faktury odbiorcy, lecz od jej wystawienia.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl