Czy pomoc socjalna korzysta ze zwolnień
Jestem osobą samotnie wychowującą troje dzieci w wieku szkolnym. Mój syn otrzymał ze szkoły stypendium pieniężne ze względu na mój niski dochód na rodzinę. Czy uczeń, który otrzymuje pomoc socjalną w formie stypendium szkolnego, będzie zwolniony z podatku?