W tegorocznym rankingu rynków najbardziej atrakcyjnych do inwestowania dla funduszy venture capital i private equity Polska zajęła 28. (na 118) miejsce na świecie. To o jedną pozycję lepiej niż w 2011 roku i aż o 5 w porównaniu z pierwszą edycją z 2009 r. Zestawienia przygotowują eksperci z Uniwersytetu Nawarry we współpracy z firmą doradczą EY.
– Duży wpływ na decyzję funduszy, w których krajach inwestować, ma stabilność podatków. Ma to czasem nawet większe znaczenie niż ich wysokość – twierdzi Marek Jarocki, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego EY.
Według eksperta sytuacja w Polsce już nie jest idealna, a na dodatek może się pogorszyć w związku z planowanymi zmianami w ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Chodzi tu między innymi o projekty przepisów zawierające klauzule antyabuzywne (które mają zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania poprzez korzystanie ze sztucznych struktur) i zmieniające zasady wydawania interpretacji podatkowych. Po planowanych zmianach mają one dotyczyć tylko przewidywanego – przyszłego – stanu faktycznego (zdarzenia). Organ będzie mógł też odmówić wydania interpretacji, gdy będzie ona zbieżna z interpretacją ogólną lub gdy z opisu stanu faktycznego wynika zamiar uniknięcia opodatkowania.
– Jeżeli urzędnik dostanie instrument, który pozwoli mu nadmiernie ograniczać wolność gospodarczą, a od jego urzędniczego uznania będzie zależało, czy przedsiębiorca mieści się w tych zawężonych ramach – obniży się poczucie i tak umiarkowanej stabilności i pewności systemu podatkowego – podkreśla Marek Jarocki. Tak może się stać, gdy firma nie będzie mogła wybrać legalnego i tańszego sposobu prowadzenia działalności tylko dlatego, że będzie się obawiała zarzutu o niedopuszczalną optymalizację podatkową.
W skali makro i w dłuższym okresie takie poczucie niepewności i braku swobody z pewnością będzie mieć wpływ na obniżenie atrakcyjności Polski dla funduszy venture capital i private equity. Nie oznacza to jednak, że zmiany w podatkach nie powinny być w ogóle wprowadzone, ale że trzeba je realizować w szczególnie przemyślany, ostrożny sposób.
Marek Jarocki dodaje, że z jednej strony należy uszczelniać i unowocześniać nasz system, ale z drugiej nie powinno być mowy o zbyt dużym urzędniczym uznaniu, jeśli chodzi o ocenę sytuacji podatnika.
– Jeśli ta równowaga zostanie zachwiana, ponownie symbolem warunków, w jakich rozwija się polska przedsiębiorczość, stanie się przypadek Romana Kluski – podkreśla ekspert z EY.
Fundusze:
venture capital – finansują innowacyjne przedsięwzięcia oraz małe i średnie przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju,
private equity – najczęściej inwestują w udziały (lub akcje) w spółkach, które nie weszły do publicznego obrotu.

Etap legislacyjny
Projekt założeń nowelizacji ordynacji podatkowej oraz innych ustaw – w konsultacjach