Ministerstwo Finansów potwierdziło to w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19912/13). Resort wyjaśnił, że w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. kwestie dotyczące odliczenia VAT związanego z nabyciem samochodów osobowych, pojazdów samochodowych oraz paliw regulują odpowiednio art. 3 oraz art. 4 nowelizacji ustawy o VAT z 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 247, poz. 1652 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy w przypadku nabycia aut osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony odliczyć można 60 proc. kwoty VAT określonej na fakturze. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone w art. 3 ust. 2 nowelizacji. Ministerstwo Finansów stwierdziło, że z uwagi na to, iż motocykl – zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) zaliczany jest do kategorii pojazdów samochodowych i nie mieści się w wyłączeniach określonych we wspomnianym art. 3 ust. 2, obowiązujące od 2011 r. ograniczenie w odliczaniu VAT odnosi się również do niego.

Z kolei na podstawie art. 4 cytowanej ustawy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. obowiązuje zakaz odliczania VAT naliczonego przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu motocykli.

MF odniosło się też do pytania o rozbieżne interpretacje w zakresie możliwości pełnego odliczenia przez przedsiębiorcę VAT zapłaconego przy zakupie motocykla wykorzystywanego w prowadzonej działalności (chodziło o interpretacje: dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 lutego 2011 r., sygn. akt ILPP2/443-1940/10-2/BA, oraz dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 stycznia 2011 r., sygn. IPPP1-443-1070/10-2/EK). Resort wyjaśnił, iż analiza tych dokumentów prowadzi do wniosku, że dotyczą one innych stanów prawnych.