Sprzedaż lodówki czy kuchenki oraz ich montaż w mieszkaniu klienta w dopasowane na wymiar szafki nie mogą być opodatkowane 8-proc. stawką VAT. To nie jest usługa modernizacji lokalu mieszkalnego, ale dostawa AGD. Tak orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.
To orzeczenie zapadło po czerwcowej uchwale NSA w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 2/13). Pisaliśmy o niej w artykule z 23 czerwca 2013 r. „Montaż szaf i kuchni pod wymiar z 8-proc. podatkiem od towarów i usług” (DGP nr 121/2013). NSA stwierdził wtedy, że obniżoną stawkę VAT można stosować tylko wtedy, gdy szafa lub zabudowa kuchenna są trwale związane ze ścianami mieszkania. Tylko w takim przypadku ma ona cechy modernizacji lokalu czy domu. Jeśli w prosty sposób możliwe jest wyjęcie takiej szafy lub zabudowy, aby ponownie sprzedać je na rynku, to nie jest to modernizacja lokalu.
Wczoraj na wokandę NSA trafiła sprawa przedsiębiorcy, który oferuje klientom dostawę AGD pod zabudowę wraz z montażem stałej zabudowy kuchennej. Podatnik uważał, że do całej oferowanej przez siebie usługi może zastosować 8-proc. stawkę, ponieważ sprzęt do zabudowy w przeciwieństwie do tradycyjnego nie jest bezpośrednio gotowy do użytku. A korzystanie z niego możliwe jest dopiero po instalacji w przygotowanych na wymiar szafkach.
Minister finansów, który wydał dla niego interpretację, nie zgodził się tym. Stwierdził, że stawka obniżona nie może być używana przy instalacjach czy montażu różnych towarów – kuchennych czy łazienkowych w mieszkaniu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przyznał rację fiskusowi. Orzekł, że podatnik powinien stosować stawkę podstawową. Uzasadnił to tym, że zabudowa meblowa nie jest instalacją techniczną w budynku, nie wymaga pozwolenia na budowę i może być w każdym czasie zdemontowana lub wymieniona. Podobnie jest z AGD.
NSA uchylił to rozstrzygnięcie. Nie zgodził się ani z sądem I instancji, ani z ministrem finansów. Powołując się na czerwcową uchwałę, uznał, że tylko trwała zabudowa meblowa – dostarczona i montowana w mieszkaniu klienta – może być opodatkowana niższą stawką. Z kolei AGD nie mogą korzystać z preferencyjnej stawki.
Zdaniem Iwony Chłopek, doradcy podatkowego prowadzącego własną kancelarię, wykonawca powinien na fakturze dla klienta wyszczególnić elementy zabudowy meblowej z 8-proc. stawką oraz elementy AGD z 23-proc. podatkiem.
Wyrok jest prawomocny.

DGP przypomina

Limity powierzchni użytkowej, w których modernizacja jest objęta 8-proc. VAT
● 300 mkw. – dla budynków jednorodzinnych
● 150 mkw. – dla lokali mieszkalnych
Do nadwyżki powierzchni ponad limity należy stosować 23-proc. VAT.


ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 10 września 2013 r. (sygn. akt I FSK 614/12). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia