Jeśli kupowany za pośrednictwem sieci towar jest wart ponad 1 tys. zł i żadna ze stron transakcji nie jest podatnikiem VAT. Trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Umowa sprzedaży co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Płaci go kupujący. Reguła ta ma zastosowanie bez względu na to, czy umowa sprzedaży zawierana jest w tradycyjnej formie pisemnej, czy też za pośrednictwem internetu. W obu przypadkach ma jednak zastosowanie istotne wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).
– Nabywca rzeczy nie jest zobowiązany do zapłaty PCC w sytuacji, gdy wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży nie przekracza 1 tys. zł – wyjaśnia Elżbieta Cybulska, specjalista w departamencie doradztwa podatkowego w Grant Thornton.