Umowa sprzedaży co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Płaci go kupujący. Reguła ta ma zastosowanie bez względu na to, czy umowa sprzedaży zawierana jest w tradycyjnej formie pisemnej, czy też za pośrednictwem internetu. W obu przypadkach ma jednak zastosowanie istotne wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).

– Nabywca rzeczy nie jest zobowiązany do zapłaty PCC w sytuacji, gdy wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży nie przekracza 1 tys. zł – wyjaśnia Elżbieta Cybulska, specjalista w departamencie doradztwa podatkowego w Grant Thornton.

Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 4 tej ustawy, nie podlegają opodatkowaniu PCC transakcje, w związku z którymi chociażby jedna ze stron jest opodatkowana VAT. Elżbieta Cybulska wyjaśnia, że w praktyce nabywca nie będzie zatem miał obowiązku zapłaty PCC, jeżeli kupi rzecz np. w sklepie internetowym, który jest podatnikiem VAT i do ceny sprzedaży doliczy ten podatek.

Ekspert Grant Thornton podkreśla, że PCC podlegają nie tylko transakcje dotyczące przedmiotów znajdujących się na terenie Polski, przeprowadzane np. za pomocą popularnego portalu Allegro.pl, ale w pewnych przypadkach także zakupy dokonywane na zagranicznych portalach aukcyjnych.

– Zgodnie z ustawą o PCC opodatkowaniu tym podatkiem podlegają czynności dotyczące rzeczy znajdujących się za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania w Polsce i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski – tłumaczy Elżbieta Cybulska.

Zaznacza, że w przypadku licytacji przedmiotów na zagranicznych portalach aukcyjnych konieczne jest zdefiniowanie, gdzie czynność została dokonana. Kwestię tę rozstrzygają przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93).

– Zgodnie z nimi za miejsce zawarcia umowy sprzedaży dla transakcji realizowanych za pomocą internetu jest miejsce zamieszkania osoby składającej ofertę w chwili zawarcia umowy – stwierdza Elżbieta Cybulska.

Dodaje, że w przypadku aukcji internetowej za składającego ofertę należy więc uznać osobę, która licytuje określony przedmiot.

– Gdy zatem aukcję internetową prowadzoną np. na portalu Ebay wygra osoba mieszkająca w Polsce, to będzie zobowiązania do zapłaty PCC od tej transakcji, o ile przedmiot transakcji ma wartość większą niż 1 tys. zł i żadna ze stron nie jest opodatkowana z tego tytułu VAT – podkreśla Elżbieta Cybulska.

Na dopełnienie formalności podatkowych – tj. złożenie deklaracji (PCC-3) i zapłatę podatku – kupujący ma 14 dni od zawarcia umowy. Podatek należy obliczyć samodzielnie i wpłacić bez wezwania na rachunek urzędu skarbowego.