Jeśli kupowany za pośrednictwem sieci towar jest wart ponad 1 tys. zł i żadna ze stron transakcji nie jest podatnikiem VAT. Trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Umowa sprzedaży co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Płaci go kupujący. Reguła ta ma zastosowanie bez względu na to, czy umowa sprzedaży zawierana jest w tradycyjnej formie pisemnej, czy też za pośrednictwem internetu. W obu przypadkach ma jednak zastosowanie istotne wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).
– Nabywca rzeczy nie jest zobowiązany do zapłaty PCC w sytuacji, gdy wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży nie przekracza 1 tys. zł – wyjaśnia Elżbieta Cybulska, specjalista w departamencie doradztwa podatkowego w Grant Thornton.
Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 4 tej ustawy, nie podlegają opodatkowaniu PCC transakcje, w związku z którymi chociażby jedna ze stron jest opodatkowana VAT. Elżbieta Cybulska wyjaśnia, że w praktyce nabywca nie będzie zatem miał obowiązku zapłaty PCC, jeżeli kupi rzecz np. w sklepie internetowym, który jest podatnikiem VAT i do ceny sprzedaży doliczy ten podatek.
Ekspert Grant Thornton podkreśla, że PCC podlegają nie tylko transakcje dotyczące przedmiotów znajdujących się na terenie Polski, przeprowadzane np. za pomocą popularnego portalu Allegro.pl, ale w pewnych przypadkach także zakupy dokonywane na zagranicznych portalach aukcyjnych.
– Zgodnie z ustawą o PCC opodatkowaniu tym podatkiem podlegają czynności dotyczące rzeczy znajdujących się za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania w Polsce i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski – tłumaczy Elżbieta Cybulska.
Zaznacza, że w przypadku licytacji przedmiotów na zagranicznych portalach aukcyjnych konieczne jest zdefiniowanie, gdzie czynność została dokonana. Kwestię tę rozstrzygają przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93).
– Zgodnie z nimi za miejsce zawarcia umowy sprzedaży dla transakcji realizowanych za pomocą internetu jest miejsce zamieszkania osoby składającej ofertę w chwili zawarcia umowy – stwierdza Elżbieta Cybulska.
Dodaje, że w przypadku aukcji internetowej za składającego ofertę należy więc uznać osobę, która licytuje określony przedmiot.
– Gdy zatem aukcję internetową prowadzoną np. na portalu Ebay wygra osoba mieszkająca w Polsce, to będzie zobowiązania do zapłaty PCC od tej transakcji, o ile przedmiot transakcji ma wartość większą niż 1 tys. zł i żadna ze stron nie jest opodatkowana z tego tytułu VAT – podkreśla Elżbieta Cybulska.
Na dopełnienie formalności podatkowych – tj. złożenie deklaracji (PCC-3) i zapłatę podatku – kupujący ma 14 dni od zawarcia umowy. Podatek należy obliczyć samodzielnie i wpłacić bez wezwania na rachunek urzędu skarbowego.