1 sierpnia 2013 r. w Bratysławie podpisany został protokół zmieniający polsko-słowacką umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1994 r. Jakie nowe rozwiązania przewiduje?
Do istotnych postanowień należy zmiana zasad opodatkowania dywidend. Mają być zwolnione z podatku u źródła, w przypadku gdy ich beneficjentem będzie spółka (inna niż osobowa), która w momencie wypłaty posiada lub będzie posiadać bezpośrednio, przez nieprzerwany 24-miesięczny okres, nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy. W pozostałych przypadkach podatek wyniesie maksymalnie 5 proc. kwoty dywidendy brutto. Taką samą stawką mają być opodatkowane odsetki.
Protokół nie zmienia maksymalnej wysokości podatku u źródła od należności licencyjnych, ale rozszerza ich definicję. Będą nią objęte należności związane z korzystaniem z jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (m.in. transgraniczne opłaty leasingowe). Wprowadzana jest również klauzula nieruchomościowa.