Leasingobiorca ma prawo odliczyć odszkodowanie wypłacone firmie leasingowej za wyeksploatowanie urządzeń ponad normę – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Przedsiębiorstwo budowlane korzysta z maszyn wziętych w leasing. We wniosku o interpretację podatkową wyjaśniło, że z leasingodawcą może podpisać dwa rodzaje umów. Albo zdecyduje się na wyższe raty leasingowe, które uwzględniają ryzyko dostawcy maszyn, w razie gdyby sprzęt został bardziej zużyty, niż wynikałoby to z ustalonych w umowie limitów przebiegu. Albo raty będą niższe, ale spółka będzie musiała wypłacić leasingodawcy odszkodowanie, jeśli wykorzysta maszyny ponad normę.
Firma wybrała drugi wariant. To według niej racjonalna decyzja, bo podpisując umowę, nie wie jeszcze, w jakim stopniu wykorzysta urządzenia. Jeśli się okaże, że ich zużycie będzie nieduże, to koszt leasingu też będzie niewielki. Zapytała jednak ministra finansów, czy w razie gdyby musiała wykorzystać maszyny ponad ustalone normy i zapłacić za to odszkodowanie, to czy będzie mogła ująć tę kwotę w kosztach.
Organ podatkowy odmówił prawa do odliczenia. Uzasadnił, że nie widzi związku między wypłatą odszkodowania a przychodem spółki. A warunkiem zaliczenia do kosztów jest, aby poniesienie wydatku miało lub mogło mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu albo też zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła.
W skardze do sądu pełnomocnicy przedsiębiorstwa zaznaczyli, że wydatek, o który pytała spółka, nie jest wyłączony z kosztów na podstawie ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Dodali, że maszyny są niezbędnym narzędziem do prowadzenia przez firmę robót budowlanych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił interpretację. Zgodził się z przedsiębiorstwem, że wypłata odszkodowania za ponadnormatywne korzystanie z maszyn nie jest wymieniona w katalogu wyłączeń z kosztów z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
Także NSA stwierdził, że interpretacja ministra jest nieprawidłowa. Zarzucił organowi, że skupił się tylko na ocenie związku spornego wydatku z przychodem. Powinien wziąć też pod uwagę, czy wydatek jest konieczny. W ocenie sądu spółka wystarczająco uzasadniła potrzebę jego poniesienia. W związku z tym ma prawo go odliczyć. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 2452/11).