Przedsiębiorca, który korzysta z wynajmowanych aut osobowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, może odliczyć czynsz najmu w pełnej wysokości, a nie tylko w ramach limitu odnoszącego się do faktycznego przebiegu pojazdów. Tak orzekł NSA.
To kolejny w ostatnim czasie korzystny dla podatników wyrok NSA. Wcześniej podobne stanowisko sąd kasacyjny przyjmował w wyrokach z 16 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2030/10) i z 17 października 2012 r. (sygn. akt II FSK 467/11). Zarówno wówczas, jak i teraz NSA wyraźnie zakwestionował interpretację ministra finansów, który uważa, że opłata za wynajem auta jest kosztem limitowanym. Limit odpowiada liczbie kilometrów faktycznie przejechanych wynajętym samochodem przemnożonej przez tzw. stawkę kilometrową (dla aut o pojemności silnika powyżej 900 cm sześc. stawka wynosi 0,8358 zł za 1 km), przy czym odnosi się on do wszelkiego rodzaju kosztów związanych z używaniem auta. Spór między podatnikami a fiskusem dotyczy art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, które mówią o kosztach używania samochodu. NSA stwierdził, że pojęcie używania aut należy odnosić tylko i wyłącznie do wydatków związanych z ich eksploatacją, np. zakupu paliwa, części zamiennych. Według sądu czynsz najmu jest odrębną kategorią wydatków. Jest to koszt stały niezależny od użytkowania samochodu. Przedsiębiorca musi go płacić bez względu na to, czy jeździ autem, czy też pozostawia je w garażu.
MF zdaje się jednak nie uwzględniać orzeczeń NSA i uważa, że opłata za wynajmowane auto mieści się w szerokim rozumieniu używania samochodu i jest kosztem limitowanym. Podkreślić jednak trzeba, że zgodne ze stanowiskiem fiskusa orzeczenie NSA wydał 25 marca 2010 r. (sygn. akt II FSK 1890/08). Teraz jednak przyjmowana jest inna linia orzecznicza. Wyroki są prawomocne.