Wielu rodziców już zaczęło myśleć o kupnie szkolnych książek. Do części z nich adresowana jest rządowa pomoc udzielana w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Z finansowego wsparcia korzystają przede wszystkim rodziny o niskich dochodach, wielodzietne oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych.
Wysokość dopłat jest zróżnicowana i może wynosić od 225 zł do 770 zł. Rodzice nie muszą się obawiać obciążeń fiskalnych w związku z przyznaniem takiego dofinansowania.
Katarzyna Gajda, doradca podatkowy w Rödl & Partner, wyjaśnia, że świadczenia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach rządowego programu podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).