Nieoczekiwanie dla resortu finansów członkowie sejmowej podkomisji zajmującej się nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zgodzili się na wprowadzenie do projektu poprawki dotyczącej opodatkowania VAT darowizn. Problem ten od dłuższego już czasu budzi wiele emocji. Chodzi o przekazywanie towarów bezpłatnie na rzecz m.in. organizacji charytatywnych. Obecnie przekazanie przez supermarket żywności z krótkim terminem do spożycia czy też przekazanie przez piekarnie niesprzedanego w danym dniu pieczywa wiąże się z koniecznością zapłaty VAT. Przedsiębiorcom bardziej opłaca się poczekać i zniszczyć towar, niż w odpowiednim czasie przekazać potrzebującym.

Przegłosowana przez posłów poprawka zakłada, że podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług w takich sytuacjach ma być wartość rynkowa, czyli wartość realna przekazanych towarów.

- Mam nadzieję, że przyjęcie tej poprawki pokazuje kierunek, w jakim chcemy pójść - mówi Krystyna Skowrońska, posłanka PO.

Dodaje, że zgłoszona przez nią, a przegłosowana przez posłów podkomisji poprawka ma na celu również skłonienie rząd do zastanowienia się na problemem opodatkowania VAT darowizn.

Zdaniem resortu finansów proponowana poprawka nie uszczelnia systemu.

- Jeżeli nawet przyjąć, że tak jest, MF powinien wskazać inne rozwiązane - odpowiada posłanka.

W jej ocenie można procedurę przekazywania darowizn uregulować tak, aby zabezpieczyć interes budżetu przed nadużyciami i umożliwić podatnikom wspomaganie organizacji charytatywnych.

Aleksandra Tarka

aleksandra.tarka@infor.pl