Aby zachęcić kadrę zarządzającą do osiągania dobrych wyników, polskie przedsiębiorstwa oferują im udziały lub akcje. Czy i jak należy uwzględnić je w rachunkowości?
Ważne jest, czy za dostarczone usługi menedżerowie otrzymają prawo do akcji, czy pieniądze, których ilość zależna jest od wartości rynkowej papierów. Gdy zapłatą będą jednak akcje, w sprawozdawczości wartość opcji menedżerskich obciąży koszty, jednocześnie w bilansie zwiększając kapitał rezerwowy, natomiast w przypadku zapłaty środkami pieniężnymi – ujawnione zostaną zobowiązania.
Wynagrodzenie przewidziane w programie motywacyjnym jest wypłacane, o ile spełnione są warunki określone przez akcjonariuszy. Najczęściej są to: odpowiedni wynik finansowy, kryteria formalno-prawne wskazujące beneficjentów, jak np. czas zatrudnienia czy sytuacja rynkowa (np. wartość rynkowa akcji w określonym dniu trwania programu).