Fiskus przegrywał w sądach sprawy dotyczące niepodzielonych zysków spółek kapitałowych. Dlatego zamierza zmienić zapisy w ustawach, tak by uszczelnić system i pobierać daninę bez obaw o procesy.
Przy przekształcaniu spółki kapitałowej w osobową wszystkie niepodzielone między wspólników zyski, w tym te przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy, będą podlegać podatkowi. Takie rozwiązanie przewiduje projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych z 14 maja 2013 r.
Chodzi o doprecyzowanie obowiązujących od 2009 r. przepisów art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Określają one, że dochód z udziału w zyskach osób prawnych to m.in. wartość niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej określona na dzień jej przekształcenia w spółkę osobową. Taki zapis miał rozwiązać problem nieopodatkowania zysków przekazanych na kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki. Wbrew swoim planom fiskus nie otrzymał jednak łatwo tych pieniędzy, musiał o nie walczyć z podatnikami w sądach. Co więcej – zazwyczaj przegrywał.