Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16465/13) poinformowało, że taka koncepcja zmian podatkowych nie znajduje uzasadnienia. Mogłaby się spotkać z zarzutem naruszenia konstytucyjnej zasady równości.

Resort podkreśla też, że nieuzasadnione jest wyeliminowanie możliwości wykonywania świadczeń na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Umowa-zlecenie czy umowa o dzieło istnieją w prawie cywilnym i są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania życia społecznego i obrotu gospodarczego. Z kolei istota działań w zakresie eliminacji omawianego problemu powinna sprowadzać się do uniemożliwienia nadużywania stosowania instytucji prawa cywilnego w przypadkach, gdy powinny znaleźć zastosowanie normy prawa pracy.