„Straty, które ponoszą unijne kraje są niedopuszczalne zwłaszcza w czasach ostrych cięć wydatków” - powiedział komisarz do spraw podatków Algirdas Szemeta. Komisja chce między innymi zaostrzenia kar za przemyt papierosów. Proponuje także ściślejszą współpracę policji i służb celnych państw członkowskich, oraz lepszą wymianę informacji między krajami.

Uproszczenie przepisów akcyzowych również ma być odpowiedzią na przemyt papierosów. Ponadto unijne rządy będą mogły liczyć na pomoc techniczną, oraz finansową, organizowane mają być wspólne operacje celne.
Teraz propozycjami Komisji zajmą się kraje członkowskie i europosłowie. Jeśli zostaną one zaakceptowane, wtedy unijna strategia wejdzie w życie w 2015 roku.