Od 1 stycznia 2007 r. z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) usunięto zwolnienie dla przedsiębiorców nabywających z zagranicy w drodze darowizny maszyny, urządzenia i narzędzia. Przypomnijmy, że do końca 2006 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą nie musiały płacić podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem że zainstalowały otrzymane urządzenia, maszyny i narzędzia w prowadzonym przez siebie zakładzie oraz nie sprzedały ich ani nie przekazały osobom trzecim w ciągu 3 lat od dnia przyjęcia darowizny. Jedną z przyczyn likwidacji zwolnienia były problemy fiskusa z kontrolą dotrzymywania przez przedsiębiorców tego warunku. – Uchylenie zwolnienia z podatku od darowizn nabycia maszyn, urządzeń lub narzędzi otrzymanych z zagranicy nie jest dobrą wiadomością dla osób, które taką darowiznę miałyby otrzymać – mówi Jan Jodłowski, radca prawny w firmie doradczej KPMG. Dodaje, że biorąc pod uwagę praktyczne trudności dla organów podatkowych w kontrolowaniu, czy zostały spełnione warunki do zwolnienia z opodatkowania, uchylenie tego zwolnienia można uznać za uzasadnione. Ministerstwo Finansów argumentowało likwidację preferencji dla przedsiębiorców także brakiem uzasadnienia jej dalszego utrzymywania ze względu na wprowadzenie generalnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla osób najbliższych, o których mowa w nowym art. 4a ustawy. Chodzi tu o małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. – Nabycie maszyn, urządzeń czy narzędzi od osób najbliższych będzie w dalszym ciągu korzystało z ogólnego zwolnienia z podatku, więc ta niekorzystna zmiana może dotknąć jedynie tych podatników, którzy otrzymają takie darowizny od dalszych osób lub od firm – stwierdził Jan Jodłowski. Jego zdaniem w praktyce takie nabycia występują jednak dosyć rzadko, więc prawdopodobnie niewielu podatników odczuje niekorzystne skutki wprowadzonych zmian. Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed wejściem w życie nowelizacji, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowych regulacji. Zatem osoby, które otrzymały maszyny lub inne urządzenia przed 1 stycznia 2007 r., muszą pamiętać o dotrzymaniu 3-letniego terminu warunkującego zwolnienie.