Odkąd blisko 12 lat temu wprowadzono podatek Belki (od dochodów kapitałowych), jego zakres nigdy się nie skurczył – przeciwnie. Wszyscy, którzy mają lokaty i uzyskują odsetki, a także ci, którzy zarabiają na sprzedaży akcji i innych instrumentów finansowych, w tym np. jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, płacą 19 proc. od zysków.
Wymyślono wprawdzie produkty „antybelkowe”, np. lokaty o bardzo niskiej wartości nominalnej czy polisolokaty, ale albo zostały już obłożone daniną, albo to kwestia nieodległej przyszłości.
Szykuje się jednak poważny wyłom. I, co ciekawe, proponuje go rząd. Chodzi o opisane przez nas zwolnienie dla tych, którzy co najmniej pięć lat oszczędzaliby na dom lub mieszkanie.