Według ekspertów Lewiatana zaproponowane przez MF przepisy stanowią nadinterpretację orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ze sprawy C-196/04 Cadbury Schweppes, na którą powołuje się resort w uzasadnieniu projektu, wynika, że podatek od CFC jest dopuszczalny w UE tylko w przypadku „czysto sztucznych struktur”.

Tymczasem z treści przedstawionych przepisów wynika, że jeśli polski przedsiębiorca w krótkim czasie nie udowodni polskiemu fiskusowi, że spółka zagraniczna, w której ma udziały, nie jest taką strukturą (projekt zakłada 7-dniowy termin na dostarczenie na żądanie organów dokumentacji dotyczącej zagranicznej spółki), to zostanie potraktowany jak oszust podatkowy.

– Sztuczna struktura powinna być zdefiniowana w ustawie, aby nie było problemów i nie dochodziło do kolejnych sporów przedsiębiorców z urzędnikami – mówi Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy i przewodniczący rady podatkowej Lewiatana. Dodaje, że to nie podatnik, ale organ powinien gromadzić dowody potwierdzające tezę, że zagraniczna spółka to sztuczny twór.

Jeśli projekt nie zostanie zmodyfikowany pod tym kątem, to regulacje dotyczące CFC nie powinny w ogóle odnosić się do podmiotów mających siedzibę w którymkolwiek z krajów członkowskich UE, ponieważ ograniczają transakcje kapitałowe i swobodę prowadzenia biznesu.

Projekt MF z 30 kwietnia 2013 r. zakłada opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej przez polskich podatników stawką 19 proc. Podatek będą musieli rozliczyć udziałowcy posiadający w spółce minimum 25 proc. udziałów – jeśli co najmniej połowa jej przychodów będzie pochodzić z dywidend, sprzedaży akcji, a także praw autorskich i praw własności przemysłowej. Z opodatkowania mają być wyłączone spółki z siedzibą w UE, które prowadzą jakąkolwiek rzeczywistą działalność gospodarczą.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji