Jeśli pomysł Ministerstwa Finansów dotyczący opodatkowania w Polsce dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (controlled foreign corporation – CFC) wszedłby w życie, to może poważnie ograniczyć prowadzenie działalności gospodarczej za granicą – uważa Związek Banków Polskich. Zaznacza w opinii, że minister, projektując tego typu przepisy, powinien mieć na uwadze nie tylko interes fiskalny, lecz także gospodarczy.

Zdaniem bankowców wprowadzenie podatku przyczyni się do ograniczenia konkurencyjności polskich firm na rynku międzynarodowym. Uważają, że brak w projekcie definicji pojęcia rzeczywista działalność gospodarcza (a tylko taka ma być zwolniona z podatku) będzie prowadził do sporów przedsiębiorców z fiskusem. Co więcej, istnieje ryzyko, że urzędy skarbowe mogą kwestionować nowe specyficzne rodzaje działalności, uwzględniające postęp technologiczny, jako sztuczną strukturę.

Według ZBP polskie organy podatkowe nie powinny być uprawnione do oceny, czy jakiś podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą za granicą, czy nie. Ta przecież usankcjonowana jest przepisami zagranicznymi, a nie polskimi.

Związek podkreśla, że ustawa w takim kształcie jak obecnie dotknie bezpośrednio spó- łek prowadzących działalność bankową. Wynika to z tego, że w ich przypadku głównym źródłem przychodów są odsetki oraz należności z tytułu poręczeń i gwarancji. Te zaś zostały uznane przez resort finansów za przychody pasywne, czyli takie, jakie charakteryzują sztuczną działalność.

Projekt MF z 30 kwietnia 2013 r. zakłada opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej przez polskich podatników stawką 19 proc.
Podatek będą musiały rozliczyć podmioty posiadające w spółce minimum 25 proc. udziałów – jeśli co najmniej połowa jej przychodów będzie pochodzić z dywidend, odsetek, sprzedaży akcji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, poręczeń i gwarancji bankowych. Z opodatkowania mają być wyłączone spółki z siedzibą w UE, które prowadzą jakąkolwiek rzeczywistą działalność gospodarczą.

Etap legislacyjny

Projekt jest na etapie konsultacji społecznych