Od 1 stycznia 2007 r. podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają majątkowe umowy małżeńskie oraz ustanowienie odpłatnej renty. Czynności te zostały wykreślone z katalogu czynności podlegających temu podatkowi przy okazji ostatniej nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 41, poz. 399).
Umowy małżonków
Wszystkie umowy małżeńskie prowadzące do przyjęcia odmiennego ustroju małżeńskiego niż ustawowa wspólność majątkowa były do końca 2006 roku opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Niezależnie od tego, czy małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa decydowali się na rozdzielność majątkową, czy też rozszerzenie lub ograniczenie wspólności, w każdym przypadku musieli odprowadzać fiskusowi podatek od czynności cywilnoprawnych. Ponieważ małżeńskie umowy majątkowe sporządzane są w formie aktu notarialnego, deklarację PCC należało wypełnić u notariusza, który jednocześnie pobierał podatek. W przypadku umowy małżeńskiej podatek od czynności cywilnoprawnych określony był kwotowo i wynosił 38 zł. Od 1 stycznia koszt zawarcia takiej umowy ograniczy się jedynie do opłaty notarialnej, nie będzie trzeba już płacić PCC.
Odpłatna renta
W katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu od początku 2007 roku nie ma już także umowy odpłatnej renty. W umowie takiej jedna ze stron zobowiązuje się za wynagrodzeniem względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku. Do końca 2006 roku z tytułu zawarcia takiej umowy należało zapłacić podatek w wysokości 1 proc. skapitalizowanej wartości renty lub 1- albo 2-proc. podatek w przypadku, gdy podstawą opodatkowania była wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia.