Wykaz ten opublikowany w dwóch rozporządzeniach ministra finansów z 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. poz. 493 i poz. 494) ma znaczenie dla polskich przedsiębiorców – zarówno indywidualnych, jak i spółek, które prowadzą interesy z podmiotami zarejestrowanymi w tych państwach.

Podatnicy z naszego kraju muszą w szczególny sposób dokumentować transakcje z nimi i udostępniać ją na żądanie urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej w terminie 7 dni. W dokumentach tych trzeba określić m.in. cenę przedmiotu transakcji, koszty, spodziewane zyski czy aktywa, również należące do kontrahenta, użyte do jej zawarcia.

Na liście znalazło się 37 krajów i terytoriów zależnych posiadających własne systemy podatkowe. Wśród nich są m.in.: Andora, Barbados, Gibraltar, Lichtenstein, Makau, Monako. W porównaniu z poprzednim wykazem z listy usunięte zostały wyspy: Man, Jersey, Baliwat Guernsey, czyli terytoria zależne od Korony Brytyjskiej. Wynika to z tego, że Polska podpisała z nimi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przy opracowywaniu listy minister finansów bierze pod uwagę to, czy w danym państwie funkcjonują rozwiązania podatkowe, które ułatwiają transfer kapitału i uchylanie się od opodatkowania.

Analizuje w szczególności, czy w danym kraju jest bardzo niskie opodatkowanie lub nie ma go wcale. Ponadto bada, czy jeśli w danym kraju przepisy są mało przejrzyste, to czy nie wpływa to na wykorzystanie luk prawnych i uniknięcie opodatkowania. Pod uwagę brane jest również to, czy zagraniczny system podatkowy umożliwia legalizację dochodów pochodzących z działalności przestępczej (tzw. pranie brudnych pieniędzy). W tym zakresie istotnym czynnikiem jest chęć administracji obcego kraju do udostępnienia informacji podatkowych.

Dokumentacja podatkowa
Jeżeli należność lub łączna kwota zapłaty wynikająca z transakcji zawartej z osobą zamieszkałą lub spółką mającą siedzibę w kraju wymienionym na liście terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową przekracza 20 tys. euro, należy zaprowadzić szczególną dokumentację podatkową.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 8 maja 2013 r.