Podstawę opodatkowania przy sprzedaży mieszkania można pomniejszyć o wartość świadczeń na rzecz byłego właściciela.
Skarżący w 2007 r. zawarł umowę dożywocia. W zamian za własnościowe prawo do mieszkania zagwarantował starszej osobie utrzymanie do końca życia. W akcie notarialnym wartość lokalu została określona na 163 tys. zł. W 2012 r. właściciel sprzedał mieszkanie za 154 tys. zł. Spór o to, czy powinien zapłacić podatek i co może uznać za koszty uzyskania przychodu, rozstrzygnął WSA w Olsztynie.
Na podstawie art. 10 ust. 8 lit. b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) odpłatne zbycie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. Danina obliczana jest od dochodu, a więc sumę ze sprzedaży mieszkania można pomniejszyć o koszty jej uzyskania. Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o PIT mogą to być udokumentowane wydatki na nabycie nieruchomości.