Czy spadek ponad 9637 zł będzie opodatkowany Odziedziczyłem w spadku po żonie nowy samochód, warty około 50 000 zł. Ze względu na całą procedurę spadek przyjąłem w grudniu 2006 r. Czy od tego spadku trzeba zapłacić podatek? Tak Zgodnie bowiem z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn z podatku zwolniona jest w ramach najbliższej rodziny wartość spadku, która nie przekracza 9637 zł. Limit ten jest limitem pięcioletnim liczonym dla wszystkiego, co otrzymujemy lub dziedziczymy od jednej osoby. Zatem spadek ponad kwotę 9637 zł będzie podlegał opodatkowaniu. Wysokość podatku w tym przypadku wyniesie 7 proc. od nadwyżki ponad 9637 zł. Nowe zwolnienia przewidujące całkowite zwolnienie najbliższej rodziny z podatku nie mają zastosowania, bowiem obowiązek podatkowy powstał w 2006 roku, zaś nowe przepisy zaczną obowiązywać w 2007 roku. Czy teść to najbliższa rodzina W przyszłym roku przejmę spadek po swoim teściu, zmarłym pod koniec listopada 2006 r. Czy w tym przypadku nie zapłacę podatku od tego dziedziczenia? Czy teść to najbliższa rodzina? Nie Nowa ulga w podatku od spadków i darowizn będzie przysługiwać przy nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. W tej grupie nie zostali wymienieni teściowie. Oznacza to, że spadek po teściu będzie podlegał opodatkowaniu na takich samych zasadach jak dziś. Czy będzie termin na SD-Z1 Wiem, że przy dziedziczeniu spadku po mężu będę musiała złożyć zgłoszenie SD-Z1, w którym będę musiała opisać wszystko, co odziedziczyłam. W przyszłym roku przejmę spadek po mężu, ale zaraz po tym wyjadę za granicę. Czy jest termin na złożenie tego oświadczenia? Tak W nowym formularzu będzie trzeba m.in. dokładnie opisać, co otrzymaliśmy po najbliższych w formie spadku. Na złożenie takiego oświadczenia będzie miesiąc. W przypadku niezłożenia formularza SD-Z1 otrzymany spadek będzie opodatkowany na zasadach dotyczących pierwszej grupy podatkowej. Miesięczny termin będzie liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem dnia, który jest taki sam jak w dacie początkowej, w ostatnim miesiącu wyznaczonego terminu. Zawiadomienia nie będzie trzeba składać, gdy wartość nabytego majątku nie przekracza 9637 zł.