Ministerstwo Finansów zajęło takie stanowisko w odpowiedzi na wystąpienie poselskie (nr 14716/13). Wcześniej negatywną dla podatnika interpretację nakazującą w takiej sytuacji rozpoznać przychód wydał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z 29 stycznia 2013 r. nr IPPB4/415-876/12-6/SP). Ministerstwo poinformowało, że została ona już zmieniona (pismem z 4 marca 2013 r. nr DD3/033/40/KDJ/13/RD-5329/RR-7285).

Gmina Łomianki zagwarantowała rodzinom wielodzietnym prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską i 30-proc. lub 50-proc. zniżki na bilety oferowane przez Dom Kultury i Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, a także na bilety na pływalnie oraz w odniesieniu do opłat administracyjnych za przedszkola publiczne. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że po stronie rodzin powstaje przychód, a gmina zobowiązana jest do wystawiania im informacji PIT-8C.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że uchwały gmin, powiatów czy miast wspierające rodziny wielodzietne i przyznające im karty uprawniające do bezpłatnych przejazdów czy zniżek mają charakter generalno-abstrakcyjny. Oznacza to, że preferencje przysługują wszystkim osobom, które spełniają kryteria określone w takiej uchwale. Świadczenia nie mają więc charakteru indywidualnego i nie powodują powstania przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) po stronie osób uprawnionych do ulg.

MF odniosło się także do kwestii korzystania przez inne osoby, np. studentów, z ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego (PKS i PKP). Resort wskazał, że ustawa o PIT przewiduje w art. 21 ust. 1 pkt 84 zwolnienie dla tego rodzaju świadczeń.