W ubiegłym roku do budżetu państwa wpłynęło z podatków pośrednich o ponad 14 mld zł mniej, niż założono w ustawie budżetowej.
Taki wniosek płynie z porównania danych za 2012 r. opublikowanych przez Ministerstwo Finansów z wcześniejszymi planami resortu. Największa różnica (ponad 12 mld zł) dotyczy VAT. W przypadku pozostałych podatków pośrednich, tj. akcyzy i daniny od gier, nie jest aż tak istotna. Niedobór w stosunku do planów dotyczy także PIT i CIT. W pierwszym przypadku zakładano, że budżet uzyska ponad 40 mld zł, a jednostki samorządu terytorialnego prawie 32 mld zł, tymczasem w rzeczywistości podatnicy PIT wpłacili prawie 71 mld zł. W przypadku CIT zaplanowano odpowiednio 26,6 mld zł i 7,02 mld zł, a uzyskano niespełna 32 mld zł.
Wpływy budżetowe (mld zł) / Dziennik Gazeta Prawna
Jak co roku część wpływów to wyegzekwowane zaległości podatkowe. Z tego tytułu w ostatnich dwóch latach wpłynęło po ok. 3 mld zł. Przy tym najwięcej pieniędzy udało się uzyskać z postępowań egzekucyjnych dotyczących VAT (ponad 2,05 mld zł w 2012 r.).
Z opublikowanych przez resort finansów danych wynika też, że liczba dłużników podatkowych, których zaległości dotyczące wszelkich należności wobec budżetu państwa sięgają powyżej 1 mln zł, ciągle rośnie. Na koniec ubiegłego roku było ich 6024 (w połowie 2012 r. – 5432, a na koniec 2011 r. – 5113). W sumie ich zaległości wraz z odsetkami wyniosły w końcówce zeszłego roku 33 mld zł (w połowie 2012 r. – 29,4 mld zł, a na koniec 2011 r. 27,9 mld zł).