O interpretację podatkową poprosił trener, który w połowie 2012 r. zawarł kontrakt z klubem sportowym w Arabii Saudyjskiej. Na jego podstawie od września 2012 r. do maja 2013 r. szkoli tamtejszych piłkarzy. Od wynagrodzenia za 2012 r. nie zapłacił w Arabii Saudyjskiej żadnego podatku, ponieważ takie kontrakty nie są tam opodatkowane. Trener chciał wiedzieć, czy i ewentualnie w jaki sposób musi się rozliczyć z polskim fiskusem z pieniędzy, które otrzymał w zeszłym roku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że całe uzyskane wynagrodzenie trzeba opodatkować w Polsce jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Są one opodatkowane według skali 18-proc. albo 32-proc. stawką. Podatnik musi zapłacić podatek w Polsce, ponieważ mieszka tu na stałe, ma tu ośrodek interesów życiowych, a więc w konsekwencji jest polskim rezydentem.

Co więcej, zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o PIT trener musi sam, bez wezwania organu podatkowego, wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Powinien to robić do 20. dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym uzyskał dochód, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego (do 30 kwietnia następnego roku).

Dyrektor Izby Skarbowej zauważył też, że 22 lutego 2011 r. Polska podpisała z królestwem Arabii Saudyjskiej konwencję (i protokół do niej) w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz.U. z 2012 r., poz. 503). Jej przepisy będą jednak obowiązywać dopiero wobec dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r., a więc wobec tej części wynagrodzenia, które trener uzyska już w tym roku.

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2013 r., sygn. IPPB4/415-968/12-4/SP

Jak będą opodatkowane przychody uzyskane po 1 stycznia 2013 r.

dr Janusz Fiszer, partner w PwC, docent Uniwersytetu Warszawskiego

Jeżeli podatnik spędził w Arabii Saudyjskiej więcej niż 183 dni w danym okresie 12-miesięcznym, to wówczas - zgodnie z art. 14 konwencji z 22 lutego 2011 r. – osiągnięty przez niego dochód z tytułu kontraktu menedżerskiego będzie mógł być opodatkowany w obu państwach, zarówno w Polsce, jak i w Arabii Saudyjskiej. Jednak zgodnie z art. 23 ust. 1 konwencji trener będzie mógł uniknąć podwójnego opodatkowania, odliczając od polskiego podatku obliczonego od całości dochodu równowartość podatku zapłaconego w Arabii Saudyjskiej (metoda zaliczenia proporcjonalnego). W sytuacji gdyby wynagrodzenie trenera nie było opodatkowane w Arabii Saudyjskiej (a tak jest), dochód ten będzie faktycznie w całości opodatkowany jedynie w Polsce, gdyż nie będzie podatku saudyjskiego podlegającego odliczeniu.

Z kolei w przypadku gdy podatnik spędza w Arabii Saudyjskiej mniej niż 183 dni, nie jest tam opodatkowany i od całości swoich dochodów płaci podatek w Polsce.