Uprościć system podatkowy. Od dawna wzywają do tego przedsiębiorcy. Dziś zyskali nowego sojusznika. Bronisław Komorowski deklaruje, że chce wprowadzenia nowej prostszej ordynacji podatkowej. W Pałacu Prezydenckim trwa debata polityków, ekspertów i właścicieli firm o "Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw".

Prezydent Bronisław Komorowski przekonywał, że nadszedł czas na zasadnicze reformy i wprowadzenie nowego ładu gospodarczego. Jednym z elementów są prostsze obciążenia fiskalne. " Będziemy działać na rzecz stworzenia nowej przejrzystej ordynacji podatkowej. To jest klucz do jeśli nawet nie raju to do ładu gospodarczego". - deklarował prezydent.

Bronisław Komorowski zaznaczał jednak, że należy równocześnie ograniczyć do minimum możliwości nielegalnego niepłacenia podatków. To często uchodzi w Polsce za rzecz naturalną, a nawet świadczącą o przedsiębiorczości" - przyznawał Bronisław Komorowski. Prezydent przekonywał, że można to zmienić. Podał przykład organizowania w niektórych krajach "loterii podatkowych", które zachęcały obywateli do nieunikania fiskusa. Takie akcje prowadzono w Chinach, a kilka lat temu Ministerstwo Finansów Włoch rozważało również ten pomysł.