Nasza czytelniczka złożyła już zeznanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. Kilka dni później otrzymała listem poleconym informację na druku PIT-8C o dodatkowych przychodach z innych źródeł. Nadawcą była administracja nieruchomościami, która przypomniała o umorzeniu odsetek od zaległości czynszowych.

– Jaki to przychód, skoro nie zobaczyłam na oczy żadnych pieniędzy, a odsetki umorzono mi tylko w zamian za to, że podstawowe zobowiązanie spłaciłam? – zastanawia się kobieta. Jak wskazuje Aleksandra Korona z kieleckiego biura podatkowego Cafe Finance, czytelniczka będzie musiała się pogodzić z koniecznością złożenia korekty zeznania i uwzględnienia umorzenia odsetek jako przychodu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) jest to bowiem przysporzenie majątkowe, które stanowi przychód z innych źródeł.

Umorzenie przez wierzyciela zobowiązania osobie fizycznej mającej tytuł do lokalu jest co do zasady tożsame ze spełnieniem na jej rzecz nieodpłatnego świadczenia. Dłużnik zostaje w ten sposób zwolniony z konieczności zapłaty należności, co prowadzi do przysporzenia w jego majątku.

– Nawet jeśli czytelniczka nie otrzymała pieniędzy bezpośrednio, osiągnęła korzyść, ponieważ nie musiała płacić odsetek – wyjaśnia Aleksandra Korona.

Podatniczka powinna sporządzić korektę na formularzu PIT-36, bo przychody wynikające z PIT-8C wymagają rozliczenia właśnie na tym druku.