Przy rocznym rozliczeniu PIT trzeba pamiętać o umorzeniu długu lub odsetek. Chociaż podatnik fizycznie nie otrzymał pieniędzy, to jednak od tej korzyści musi zapłacić podatek.
Nasza czytelniczka złożyła już zeznanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. Kilka dni później otrzymała listem poleconym informację na druku PIT-8C o dodatkowych przychodach z innych źródeł. Nadawcą była administracja nieruchomościami, która przypomniała o umorzeniu odsetek od zaległości czynszowych.
– Jaki to przychód, skoro nie zobaczyłam na oczy żadnych pieniędzy, a odsetki umorzono mi tylko w zamian za to, że podstawowe zobowiązanie spłaciłam? – zastanawia się kobieta. Jak wskazuje Aleksandra Korona z kieleckiego biura podatkowego Cafe Finance, czytelniczka będzie musiała się pogodzić z koniecznością złożenia korekty zeznania i uwzględnienia umorzenia odsetek jako przychodu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) jest to bowiem przysporzenie majątkowe, które stanowi przychód z innych źródeł.
Umorzenie przez wierzyciela zobowiązania osobie fizycznej mającej tytuł do lokalu jest co do zasady tożsame ze spełnieniem na jej rzecz nieodpłatnego świadczenia. Dłużnik zostaje w ten sposób zwolniony z konieczności zapłaty należności, co prowadzi do przysporzenia w jego majątku.
– Nawet jeśli czytelniczka nie otrzymała pieniędzy bezpośrednio, osiągnęła korzyść, ponieważ nie musiała płacić odsetek – wyjaśnia Aleksandra Korona.
Podatniczka powinna sporządzić korektę na formularzu PIT-36, bo przychody wynikające z PIT-8C wymagają rozliczenia właśnie na tym druku.