Tak jak w poprzednich latach urzędnicy sprawdzali, czy wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani do posiadania kas fiskalnych mają te urządzenia, czy ewidencjonują za ich pośrednictwem sprzedaż i czy wydają paragony fiskalne kupującym. Kontrola prowadzona była w całym kraju, szczególnie w miejscowościach turystycznych. Sprawdzano m.in. przedsiębiorców świadczących usługi związane z zimowym wypoczynkiem.

W ponad 900 przypadkach pracownicy fiskusa skierowali wnioski o wszczęcie postępowań przygotowawczych. Dotyczyły one przede wszystkim osób, które odmówiły przyjęcia mandatu, a także podmiotów, które po raz kolejny naruszyły ustawowe obowiązki związane z ewidencjonowaniem sprzedaży.

Urzędnicy skontrolowali ponad 128 tys. przedsiębiorców, z czego u około 10 proc. ujawnili nieprawidłowości, za które wystawili mandat. Najwięcej takich kar wymierzyli w województwach: małopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.