Osoba kupująca lokal na rynku pierwotnym od dewelopera uiści VAT. Jeśli przed zakupem podpisuje umowę cesji i jest ona odpłatna, to w grę wchodzi podatek od czynności cywilnoprawnych. A potem od nieruchomości.

Czy deweloper doliczy do ceny VAT

Podatnik zamierza kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od dewelopera. Czy deweloper naliczy podatek od towarów i usług?

Czy VAT od garażu jest taki jak od lokalu

Osoba fizyczna kupuje mieszkanie od dewelopera. W umowie przedwstępnej, która zobowiązuje dewelopera do przeniesienia własności lokalu na rzecz nabywcy, określono, że akt notarialny będzie obejmował zarówno mieszkanie, jak i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Czy VAT od garażu powinien wynieść 23 proc.?

Czy zakup na rynku wtórnym wiąże się z zapłatą PCC

Podatnik zamierza kupić mieszkanie od osoby, która rok wcześniej nabyła je od dewelopera, ale musi się go pozbyć. Osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji trzeba będzie zapłacić PCC?

Czy można zapłacić PCC i VAT

Podatnik, osoba fizyczna, nabędzie mieszkanie od dewelopera. Z umowy deweloperskiej wynika, że do ceny mieszkania zostanie doliczony podatek od towarów i usług. Czy na nabywcy będzie ciążył również obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Czy po zakupie informację złoży notariusz

Podatnik kupi mieszkanie od dewelopera. Umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Czy notariusz złoży również informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych?

Czy podatek należny jest także od garażu

Podatnik podpisał akt notarialny, na mocy którego kupił mieszkanie. W akcie notarialnym została również przeniesiona własność miejsca postojowego w garażu podziemnym. Czy od garażu trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Według jakiej stawki?

Czy od cesji umowy przedwstępnej jest PCC

Osoba fizyczna podpisała umowę cesji umowy deweloperskiej. W rezultacie wstąpiła w prawa i obowiązki strony umowy deweloperskiej – pierwotnego nabywcy – i zapłaciła mu określoną kwotę. Czy w takiej sytuacji trzeba zapłacić PCC?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jakie podatki zapłacisz, kupując mieszkanie od dewelopera

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.