Od 1 marca część podatników ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Dotyczy to podmiotów, u których wysokość obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w zeszłym roku wyniosła od 20 do 40 tys. zł. Jak pisaliśmy 26 lutego, podatnicy skarżą się, że na rynku brakuje kas fiskalnych, zwłaszcza tych najprostszych i najtańszych.

Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy MF, przyznaje, że w ostatnich dniach gwałtownie wzrósł popyt na urządzenia fiskalne i przedsiębiorcy mogą mieć trudności z nabyciem określonego typu kasy rejestrującej. Z informacji resortu wynika jednak, że choć u części producentów rzeczywiście kończą się zapasy magazynowe, to inni zapewniają, że ich bieżąca produkcja pozwala na zaspokajanie potrzeb rynku. Dotyczy to zarówno kas najtańszych i najprostszych, jak i bardziej zaawansowanych modeli.

Podatnicy, którzy nie mogli kupić kasy, występowali więc przed 1 marca do urzędów skarbowych z wnioskami o odroczenie terminu rozpoczęcia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wiesława Dróżdż przyznaje, że resort wskazał dyrektorom izb skarbowych, że mogą się na to zgodzić, jeżeli podatnik, dokonując czynności zmierzających do wypełnienia tego obowiązku, napotyka obiektywną przeszkodę, np. brak odpowiedniej dla jego profilu działalności kasy fiskalnej na danym rynku. Zaznacza jednak, że nie dotyczy to sytuacji, gdy wyczerpały się zapasy kas jednego czy dwóch producentów, ale są one dostępne u innych.

1 marca to termin rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej w 2013 r. w przypadku podatników, u których wysokość obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2012 r. wyniosła od 20 do 40 tys. zł

20 tys. zł to limit obrotu, powyżej którego trzeba prowadzić kasę rejestrującą w przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych